[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ

Dec 10, 2020 723

กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มี 21 รพ กรณีสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ (สิทธิประโยชน์ประชาชน )

สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

มีดังนี้

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. โรงพยาบาลตำรวจ
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 5. โรงพยาบาลราชวิถี
 6. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 8. โรงพยาบาลศิริราช
 9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 10. โรงพยาบาลชลบุรี
 11. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
 12. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 13. โรงพยาบาลพุทธชินราช
 14. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 16. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 17. โรงพยาบาลขอนแก่น
 18. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 19. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 20. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 21. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 22. โรงพยาบาลอุดรธานี

สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน

มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ดังนี้
 1. โรงพยาบาลราชวิถี
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 2.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (อย่างเดียว)
 3.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ และกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับและไต
 4.  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 5. โรงพยาบาลศิริราช
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com