News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซี
ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตักเสบบี
4.ตรวจหาหมู่เลือด
5.การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
6.ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ด้วยการตรวจหาชนิดฮีโมโกลบิน
7.การตรวจหาเชื้อเอชไอวี
8.การตรวจหาภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน
9.คูปองอาหาร
10.สมุดรายงานผลตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับบริการที่
คลินิคตรวจสุขภาพ เปิดทุกวัน เวลา 7-15 น. ชั้น 4 โซน E 
กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร 1474
This price for Thai citizen
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ HealthServ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

2 ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง