Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ Government Co Payment

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co Payment

Update: 22/01/2564 View: 10,248

อัพเดตล่าสุด รัฐบาลปรับเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยปรับอัตราช่วยจ่ายให้ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปรับเกณฑ์ผู้จบใหม่ พร้อมขยายเวลาถึงปลายปี 64 คลิกดูรายละเอียดด่วนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
 1. ช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ได้มีงานทำ
 2. ช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 3. โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
   
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ทางด้านนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้
 
ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 ยังว่างงาน จำนวน 4 กลุ่ม 1.ระดับปริญญาตรี 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
 
ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้
 1. การลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบTranscript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน
   
 2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ 
  ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
   
 3. การ Matching งาน 
  สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
   
 4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง 
  หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว
 
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาใหม่ คนหางาน นายจ้างและสถานประกอบการ ที่กำลังมองหา”งานและคน” สามารถเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร Hall EH 98-99 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
ลิงค์การลงทะเบียนสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
 

โครงการ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ฯ
 
ผู้จบการศึกษาใหม่และผู้ประกอบการสามารถ ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ  
 

แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
 
ผู้จบการศึกษาใหม่
 • ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุตำแหน่งงานที่สมัคร อัตราเงินเดือน และสถานที่ที่ต้องการทำงาน
 • รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
 • ตอบรับการจ้างงาน
 • กดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงานด้วย
 • รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
 • กดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการ เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • ตกลงจ้างงาน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว
  *(หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบ)
 
 
ผู้ประกอบการ
 • ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลผู้ประกอบการ ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการจ้าง
 • คัดกรองผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Matching)
 • ระบบจะคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้
 • หาคนที่ใช่ เลือกคนที่ชอบ
 • เลือกผู้จบการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมกับงานที่ระบบคัดกรองมาให้
 • แจ้งยืนยันการจ้างงานไปยังผู้จบการศึกษาใหม่
 • กดปุ่มตกลงจ้าง เพื่อแจ้งยืนยันการจ้างงานไปยังผู้จบการศึกษาใหม่
 • จัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • กดปุ่มจัดทำบัญทึกข้อตกลง หลังจากผู้จบการศึกษาใหม่มีการตอบรับการจ้างงาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
 • กดปุ่มลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ
 • ส่งบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ลงนามทั้ง 2 ฝั่งแล้ว ให้กรมการจัดหางานอนุมัติ
 • ตกลงจ้างงาน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว
 
 
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการจัดหางาน 
ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ศูนย์มิตรไมตรี 1694 
ลิงก์หน่วยงาน : https://www.doe.go.th/ 
อีเมลติดต่อ : pr@doe.go.th
 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)