พาทารกขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด?

Sep 28, 2020 312
พาทารกขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด?  (ความรู้สุขภาพ ตรวจสุขภาพเด็ก)
 ทารกเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่?
 
คำจำกัดความของคำว่า Infant. ตามที่ ICAO* ระบุคือ A passenger who has not reached their second birthday. ซึ่งความหมายว่าผู้โดยสารที่อายุยังไม่ถึง 2 ปี คือ ทารก โดยทั่วไป สายการบินอนุญาตให้ผู้ปกครองพาทารกขึ้นเครื่องบินได้ แต่มีกำหนดเงื่อนไขด้านอายุ หากไม่ถึงเกณฑ์จะไม่อนุญาตให้เดินทาง ยกตัวอย่างเช่น บางสายการบินกำหนดให้ทารกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับถึงวันเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น ผู้โดยสารจะต้องแจ้งทางสายการบินก่อนเดินทางว่า จะมีทารกเดินทางไปด้วยทุกครั้ง
 
นอกจากนี้ ทารกยังต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไป (แล้วแต่นโยบายของสายการบิน) และระหว่างเที่ยวบิน ผู้ใหญ่จะต้องรับฟังและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสายการบิน เกี่ยวกับการเดินทางพร้อมทารก
 
สำหรับที่นั่ง ผู้ปกครองควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับ เช่น อุ้มทารกที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ไว้บนตัก โดยไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเสริมสำหรับทารก หรือใช้เข็มขัดนิรภัยเสริมจากสายการบิน หรือให้ทารกนั่งบนเบาะนั่งนิรภัยเด็กที่เตรียมมา หรือเปลที่สายการบินเตรียมไว้ให้ (ตามนโยบายของสายการบิน) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารของICAO* แนะนำว่าทารกที่มีอายุถึงเกณฑ์เดินทางจนถึง 7 ปี ควรเดินทางโดยใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็กที่เหมาะสม (CHILD RESTRAINT SYSTEMS)
หากอายุของทารกเกิน 2 ปี จะนับสิทธิเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป แต่จะไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย สุดท้ายนี้ CAAT ขอให้ทารกนักเดินทางและผู้ปกครองทุกท่าน มีความสุขและเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกๆ เที่ยวบิน
 
ตัวอย่างเบาะนั่งนิรภัยเด็ก (CHILD RESTRAINT SYSTEMS)
 
*อ้างอิงข้อมูลจาก ICAO Doc 10086 Manual on Information and Instructions for Passenger Safety First Edition, 2018
 
*อ้างอิงข้อมูลจาก ICAO DOC 10049 MANUAL ON THE APPROVAL AND USE OF CHILD RESTRAINT SYSTEMS First Edition, 2015
 
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
025588800
info@caat.or.th
www.caat.or.th
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com