Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

บอร์ดเมดิคัล ฮับ เห็นชอบจัดตั้ง Wellness Quarantine (WQ)

เตรียมเปิดสนามบินหลักอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และอู่ตะเภา เพื่อรองรับการดำเนินการเรื่อง Medical Program รับผู้ป่วยชาวต่างชาติ
Date: 04/10/2563 View: 708
   คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เห็นชอบจัดตั้งสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เตรียมเสนอเปิดสนามบินหลัก 4 แห่ง ในจังหวัดท่องเที่ยว ด่านบกและด่านน้ำรวม 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษา เตรียมเสนอ ศบค.เห็นชอบต่อไป พร้อมจัดทำแพคเกจพิเศษ Shopping Online
     วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2563
 
        นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดตั้งสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine :WQ) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบาย Wellness Program โดยอยู่ระหว่างการรับสมัครกิจการเมดิคอลสปาและกิจการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เข้าร่วมโดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด และกักกันตัว 14 วัน ซึ่งประมาณการว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 195 ล้านบาท หลังจากที่มีการดำเนินการเรื่องสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) มาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎราคม 2563 ในการรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยแล้วมีผลการดำเนินการที่ดี โดยมีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาแล้ว 1,120 ราย เกิดรายได้ 114 ล้านบาท และกำลังจะเดินทางเข้ามาอีก 2,220 ราย ประมาณการรายได้อีก 360 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการเรื่องการเตรียมเปิดสนามบินหลักอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และอู่ตะเภา เพื่อรองรับการดำเนินการเรื่อง Medical Program รับผู้ป่วยชาวต่างชาติมารักษาในลักษณะของเที่ยวบินเช่าเหมาลำ การเปิดด่านทางบก 2 แห่ง คือ ด่านบ้านแหลม และด่านบ้านหาดเล็ก จ.จันทบุรี และด่านทางน้ำ 2 แห่ง คือ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด โดยจะต้องเสนอไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 หรือ ศบค.เห็นชอบต่อไป รวมถึงเห็นชอบการจัดทำแพคเกจพิเศษ Shopping Online สำหรับผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในโครงการ AHQ เน้นสินค้ากลุ่มสมุนไพรและโอทอป รวมทั้งยังรับทราบโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลก
 


 วันที่ประกาศข่าว : 2 ตุลาคม 2563 เวลา 18:03 น.
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564...
ราคา 2,300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com