News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ HealthServ.net
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ HealthServ.net

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 135 หมู่ 2 ถ.องค์การฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
E-mail สารบรรณกลาง อบจ.ชัยภูมิ : saraban_cpmpao@chpao.org

เบอร์ติดต่อ

 
ประชาสัมพันธ์ 0-4481-2098
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0-4412-4622 แฟกซ์ 044-816651
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0-4481-3584 แฟกซ์ 044-816650
สำนักงานเลขานุกาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-4412-4624 แฟกซ์ 044-816658
กองสวัสดิการสังคม 0-4482-1817 แฟกซ์ 044-816649
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอบจ.ชัยภูมิ 0-4481-1376 , 0-4481-2406
กองคลัง 044-811189 แฟกซ์ 044-816648
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 044-812406 แฟกซ์ 044-816647
กองพัสดุและทรัพย์สิน 044-813583 แฟกซ์ 044-816654
กองช่าง 044-812838 แฟกซ์ 044-816652
กองการเจ้าหน้าที่ 044-813582 แฟกซ์ 044-816655
หน่วยตรวจสอบภายใน 044-811764 แฟกซ์ 044-816656
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง