วันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day 2020 (10 ตุลาคม 63)

Oct 13, 2020 615

รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความหวังและพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี
+ กรมสุขภาพจิต จับมือกองปราบและเพจดัง เปิดตัว ทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย HOPE Task Force

วันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day 2020 (10 ตุลาคม 63)  (ข่าวสาธารณสุขไทย สุขภาพจิต)
วันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day 2020 (10 ตุลาคม 63)  (ข่าวสาธารณสุขไทย สุขภาพจิต)
10 ตุลาคม 2563 วันสุขภาพจิตโลก : World Mental Health Day 2020
รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความหวังและพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี
สัญลักษณ์ริบบิ้นสีเขียว : ริบบิ้นสีเขียวเป็นสัญลักษณ์การรับรู้สุขภาพจิต เพื่อแสดงให้คนที่คุณรักหรือคนรอบข้างใส่ใจในสุขภาพจิต

 

 
กรมสุขภาพจิต จับมือกองปราบและเพจดัง เปิดตัว ทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย HOPE Task Force
 
วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) ในงานวันสุขภาพจิตโลก 2563 กรมสุขภาพจิตเปิดตัวนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตรูปแบบใหม่ภายใต้ความร่วมมือกับ กองบังคับการปราบปราบ และ Social Influencer ชื่อดัง 3 เพจ ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Drama-addict และ แหม่มโพธิ์ดำ จัดตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย หรือ HOPE Task Force โดยคำว่า HOPE ย่อมาจาก Helpers of Psychiatric Emergency ซึ่งหมายถึง ผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตฉุกเฉิน โดยทีมปฏิบัติการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อนำมาใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบหรือมีสัญญานเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกโซเชียลให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
 
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภารกิจของ HOPE Task Force จะเริ่มตั้งแต่ประชาชนสามารถส่งข้อมูลบุคคลที่มีสัญญานเสี่ยงการฆ่าตัวตายที่ปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลให้กับเฟสบุ๊คเพจ หมอแล็บแพนด้า Drama-addict และ แหม่มโพธิ์ดำ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นในส่วนกองปราบปรามและกรมสุขภาพจิตจะร่วมกันวางแผนเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนในพื้นที่ โดยมีการประสานกับตำรวจในท้องที่และโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและให้การดูแลจนหมดภาวะฉุกเฉิน และมีการจัดทีมเยียวยาด้านสุขภาพจิตดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายซ้ำ นับว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีในการทำงานด้านสุขภาพจิต ถือเป็นโมเดลต้นแบบในการทำงานด้านสุขภาพจิตแบบบูรณาการในอนาคต และยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยอย่างมากมาย โดยทำให้เกิดระบบการช่วยชีวิตที่รวดเร็ว ได้รับความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตอย่างฉับไว และมีการติดตามดูแลรักษาและบำบัดเยียวยาในระยะยาวเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายซ้ำในอนาคต
 
พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การจัดตั้ง HOPE Task Force ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของ 3 ภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการรักษาชีวิตประชาชน และเป็นการนำจุดแข็งของทั้ง 3 ภาคส่วนมารวมไว้ในที่เดียวกัน กรมสุขภาพจิตมีศักยภาพในการเยียวยารักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชน และบำบัดฟื้นฟูในระยะยาวเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ด้านกองบังคับการปราบปรามมีศักยภาพในการสืบสวนและประสานงานในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ และในด้าน social influencer มีความสามารถในการเข้าถึงสัญญาณเตือนที่ถูกส่งมาจากพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนำความเข้มแข็งของทั้งสามส่วนมารวมเข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน ทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตายนั้น ในระยะต้นจะเน้นการช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์เป็นสำคัญ แต่ในอนาคตนั้นจะสามารถขยายความช่วยเหลือไปยังภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ นอกจากนั้นในระยะยาว กรมสุขภาพจิตยังมีแผนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายให้กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนใจ และ social influencers อีกด้วย กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เป็นส่วนนึงของทีมปฏิบัติการพิเศษนี้ เพราะทุกคนสามารถเป็นความหวังแห่งชีวิตของใครสักคนได้เสมอ
 
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการปราบปราม กล่าวว่า การดำเนินงานนำร่องของ HOPE Task Force ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและทดสอบความเป็นไปได้ของระบบนี้ จากทีมเล็ก ๆ จากหลายภาคส่วนที่มีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือประชาชน และเราก็เรียนรู้ว่าถ้าเราประสานพลังกัน การดำเนินงานรูปแบบใหม่นี้จะมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประชาชน โดยตั้งแต่ต้นปีชุดเฉพาะกิจก็สามารถช่วยเหลือชีวิตคนที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายไปแล้วไม่น้อยกว่า 60 ราย พี่น้องประชาชนอาจคุ้นเคยกับกองปราบปรามที่ปฏิบัติภารกิจด้านคดีอาชญากรรม แต่กองปราบปรามถือว่าการช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียลนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าไม่ว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นจะมาจากรูปแบบใดหรือเรื่องใด หากประชาชนสามารถคลายความทุกข์ได้ ก็ถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำของพวกเรา
 
นทพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า กล่าวว่า ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของภาคส่วนที่เป็น Social influencers ทั้ง 3 เพจ ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Drama-addict และ แหม่มโพธิ์ดำ ต้องขอเรียนว่าพวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิบัติการพิเศษนี้ ความร่วมมือในครั้งมีลักษณะที่แตกต่างจากความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ทั่วๆไป เพราะ Social influencers และ เพจต่างๆ นั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิเศษด้วยตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งพลังของโลกโซเชียลนั้นทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้มหาศาลในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็เกิดจากความรักและความห่วงใยที่พวกเรามีให้กันในสังคม ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากเห็นความร่วมมือดีดีแบบนี้ถูกพัฒนาต่อไปในอนาคต
 
9 ตุลาคม 2563
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐ
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com