ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ.net
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ.net

Hotline : 038-933900

งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (EN)
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม, ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ (Health Annual Check up)
 • บริการแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Services)
 • อบรมปฐมพยาบาล (First Aid Training)
 • บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
 • บริการปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational Consultant)
 • บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical Fitness test)
 • บริการสอนส่งเสริมสุขภาพพนักงานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • ปฐมพยาบาล (First Aid Training)
  - บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
  - โรค, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด