World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563

Oct 29, 2020 635
World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563  (ข่าวสาธารณสุขไทย )
World Hospice and Palliative Care Day 2020 กิจกรรมในประเทศไทย 2563  (ข่าวสาธารณสุขไทย )
กิจกรรม World hospice and palliative care day เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วโลกซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว สนับสนุนการพัฒนาบริการ Hospice และการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก

 
  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  ภายใต้ Theme Palliative care : “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” ในครั้งนี้มี นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน นายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารร่วมงาน ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ประธาน Service Plan สาขา Palliative care เขตสุขภาพที่ 4 ฯลฯ

 
การจัดกิจกรรมวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  • นิทรรศการสัปดาห์ “World Hospice & Palliative Care Day 2020” ภายใต้ Theme Palliative care : “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย โดยมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการผลงานการพัฒนาด้านการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ ที่ 4
  •  ประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายในการจัดรูปแบบการดูแลแบบประคับ ประคองในผู้ป่วยระยะท้าย ในเขตสุขภาพที่ 4
  • กิจกรรม “ส่งความคิดถึงแด่...คนบนฟ้า” เป็นกิจกรรมที่ให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่ล่วงลับเขียนข้อความถึงคนบนฟ้าใส่ในกระดาษรูปหัวใจ แล้วผูกติดกับลูกโป่ง ให้อธิษฐานและปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน
  • ญาติและครอบครัวร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อให้ญาติและครอบครัวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่ล่วงลับ
 
ด้าน นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากทุกวันเสาร์  ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ทั่วโลกจะจัด World Hospice & Palliative Care Day เพื่อเป็นการกระตุ้น เตือนให้สังคมรับรู้ ถึงการดูแลประคับประคองผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยมีทั้งส่วนที่หายและไม่หาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะท้าย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ หรือเรียกว่าตายดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือน ซึ่งปีนี้จัดภายใต้ Theme Palliative care: “My care ,My comfort: ดูแลห่วงใยใส่ใจความสุขสบาย” เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและตระหนักว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับการดูแลระยะประคับประคองที่ดี ซึ่งทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าถึงการดูแลที่ดีเพียง 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ โดยในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะนี้เพิ่มมากขึ้น ได้รู้จักกับทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย เป็นโอกาสให้ได้พบแพทย์ที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง ทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ
 
6 ตุลาคม 2563


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล ประธาน Service Plan ด้าน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี นายสุรินทร์ คำสิน ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
 
วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Hospice and Palliative Care Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มาใน theme : MY CARE, MY COMFORT
 
ศูนย์การุณรักษ์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองและเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
 
ทำไมถึงต้อง Palliative Care?
Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง มุ้งเน้นดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครับหรือคนรอบข้าง ที่กำลังเผชิญกับภาวะที่คุกคามต่อชีวิต
 
การดูแลประคับประคองมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเจ็บปวดทางกายทุกประเภท รวมไปถึงการดูแลความทุกข์ทรมานในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านจิตใจ ด้านสังคมไปจนถึงด้านจิตวิญญาณ ทั้งของผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง เพราะเราทราบดีว่า ความสุขสบายของคนไข้และสุขภาพและกำลังใจของผู้ดูแล มีผลเกี่ยวเนื่องกัน
 
MY CARE, MY COMFORT
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ โรคในอดีตที่เชื่อว่ารักษาได้ยากลำบาก ในปัจจุบันดูมีความหวังมากขึ้น แต่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเรามีวันนั้นของเราเองทุกคน ทำอย่างไรให้การดูแลในวันที่เรายังมีกันและกันอยู่นั้นเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายที่ดีที่สุด
 
ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และควรได้รับการเข้าถึงการดูแลให้สุขสบาย บุคลากรทางการแพทย์จึงมีหน้าที่ในการให้การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายตลอดการรักษาไม่เฉพาะกับช่วงท้ายของชีวิต ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับการรักษาให้ตนไม่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทุกชนิดเช่นกัน
 
==========
 
ในโอกาสวันพิเศษ World Hospice and Palliative Care Day ปี 2020 นี้ ศูนย์การุณรักษ์ของเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมกันแสดงออกเพื่อทำให้ Palliative Care เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกกระดับ เพื่อนำไปสู่นโยบายการจัดบริการและการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในระดับประเทศต่อไป
 
ทุกๆ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยการเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราได้เกี่ยวข้างกับการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมทั้งใส่ hash tag #MYCAREMYCOMFORT
 
ตลอด 1 สัปดาห์นี้ ทีมงานแพทย์ พยาบาลการุณรักษ์ จะขอร่วมเขียน reflection ร่วมกับทุกๆ ท่านด้วยเช่นกัน เรามาร่วมกิจกรรมนี้ไปด้วยกันครับ ^^
WHPCA - World Hospice & palliative care day
 กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World Hospice & Palliative Care day 2020 ภายใต้ธีม Palliative care : Its “My Care My Comfort, ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
 
ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง บูธกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตุง พันผูกใจ โยงใยชีวิติ เป็นต้น พร้อมทั้งรับฟังเสวนาความรู้ในหัวข้อ “My Care My Comfort, ดูแลกาย สบายใจ” จาก พระครูศรีวิรุฬหกิจ วัดอมรคีรี รองประธาน กลุ่มอาสาคิลานธรรม และแพทย์หญิงชุติมา สิมะสาธิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร...

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร 6,999
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com