ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HealthServ.net
การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HealthServ.net

การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HealthServ
 หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัด
"การฝึกทักษะทางสังคม (Social skills) สำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ"
โดย วิทยากร ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการอิสระ
 
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น 12/1
ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
ค่าลงทะเบียน: เก็บค่ามัดจำท่านละ 500 บาท โดยจะคืนเงินเต็มจำนวนในวันที่เข้าร่วมอบรม
 
สอบถามรายละเอียดที่ หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
สาขาวอชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
โทร. 074-451254 หรือ Line ID : 08-05731437

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด