Home : แพคเกจ : ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป

ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี

 
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 19/10/2563 View: 1,086
ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี  ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป Healthserv.net
ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ***อายุ 50 ปีขึ้นไป
รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 
ติดต่อที่ : ห้องตรวจประกันสังคม
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตร) ยกเว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สิทธิประโยชน์ โทร.02 5022345 ต่อ 3103
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริการอื่นๆ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
บริการทั้งหมด
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com