Home : ความรู้สุขภาพ

ผลการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยผ่านกล้องส่องช่องท้อง

โดย พล.ต.รศ.นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล และทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ผลการรักษาภาวะมีบุตรยาก ผลการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อภาวะมีบุตรยากแตกต่างกันมาก ในแต่ละการศึกษา และยากที่จะสรุปได้เนื่องจากการศึกษาที่ดีมีน้อย รวมทั้งระยะเวลาในการติดตามผลสั้น การรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน
Date: 11/06/2563 View: 522

 ผลการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยผ่านกล้องส่องช่องท้อง

โดย พล.ต.รศ.นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล และทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 

 

ผลการรักษาภาวะมีบุตรยาก 

 

ผลการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อภาวะมีบุตรยากแตกต่างกันมาก ในแต่ละการศึกษา และยากที่จะสรุปได้เนื่องจากการศึกษาที่ดีมีน้อย รวมทั้งระยะเวลาในการติดตามผลสั้น การรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน 

 

นอกจากนี้การให้นิยามของการผ่าตัดแต่ละชนิด และความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดก็แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่พบว่า อัตราการตั้งครรภ์หลังการผ่าตัดในรายที่มีพยาธิสภาพเพียงเล็กน้อย มีประมาณร้อยละ 58-70 และจากการรักษาแบบประคับประคองตามอาการมีประมาณร้อยละ 45 

 

จากการศึกษา เปรียบเทียบกับการผ่าตัดในรายที่มีพยาธิสภาพเพียงเล็กน้อยในผู้ป่วย 341 ราย อายุ 20-39 ปี กับการรักษาแบบประคับประคองว่า อัตราการตั้งครรภ์ต่างกันชัดเจน การศึกษาแบบ meta-analysis ของ Adamson สรุปว่า การรักษาโดยการผ่าตัด ได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยยาและการรักษาแบบประคับประคอง การตั้งครรภ์ยากขึ้นถ้ามีพังผืดบริเวณท่อนำไข่เมื่อเทียบกับไม่มีพังผืดที่ดังกล่าวและระยะเวลาของการมีบุตรยากยิ่งนานยิ่งมีอัตราการตั้งครรภ์น้อยลง อัตราการตั้งครรภ์สะสม (cumulative pregnancy rate) จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 18 เดือน หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกน้อย 

มีการศึกษาอัตราการตั้งครรภ์หลังการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้ว ในแต่ละรอบเดือน พบว่า ได้ร้อยละ 3 ถ้าปล่อยให้ตั้งครรภ์เอง ร้อยละ 4 โดยฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) ร้อยละ 6 โดยใช้ยา clomiphene citrate ร้อยละ 18 โดยใช้ยา clomiphene citrate ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก ร้อยละ 8 โดยใช้ยา gonadotropin ร้อยละ 18 โดยใช้ยา gonadotropin ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก ร้อยละ 23 โดยการทำเด็กหลอดแก้ว 

 

ผลการรักษาอาการปวด หลังการผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง พบว่า ในระยะแรก ๆ อาการปวดจะหายไปถึงร้อยละ 80 ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่จี้ทำลายรอยโรค และกลุ่มที่ส่องตรวจช่องท้องเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อติดตามหลังจากนั้น กลุ่มที่ส่องตรวจช่องท้องเพียงอย่างเดียวจะมีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆ จะเหมือนก่อนผ่าตัด แต่กลุ่มที่จี้ทำลายรอยโรคอาการปวดลดลงเรื่อยๆถึงร้อยละ 60 เมื่อติดตามไป 6 เดือน 

 

ในรายที่จี้ทำลายรอยโรคแล้วยังมีอากรไม่ดีขึ้นหรือเลวลงกว่าก่อนผ่าตัดได้ใน 1-2 รอบเดือนแรก หลังจากนั้นจะดีขึ้น ดังนั้นการประเมินผลการผ่าตัดจึงควรติดตามในระยะยาวพอสมควร

 

 


แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]