News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ.net

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองฯ เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองฯ เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ในการให้บริการคนพิการ ในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความสะดวก ทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับลักษณะอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสาขา เพื่อขึ้นอีก 12 แห่ง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี
  • สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  • เบอร์โทรศัพท์: 0-3273-5041 ถึง 2 , 092-789-6687
  • เบอร์โทรสาร: 032-735043
  • E-mail: rachaburihome@dep.go.th
  • www.ratchaburihome.go.th/
  • Facebook
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง