Home : แพคเกจ : MRI/CT scan

ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563

เริ่มต้น 15,000 - 45,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศิริราช ปกส T: 0 2419 7000
Date: 05/11/2563 View: 5,257
image1 size: 900x1273px
ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563

ด้วยโรงพยาบาลศิริราช มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจ FDG PET/CT Scan ซึ่งเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาหรับระบุระยะมะเร็ง (staging) หามะเร็งกลับเป็นซ้ำ (recurrence) ตรวจการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็ง (treatment response assessment) ในโรคมะเร็งหลากหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการตรวจ PET/CT โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิดพิเศษ ได้แก่ dotatate PET/CT ในมะเร็งชนิด neuroendocrine tumor, PSMA PET/CT ในมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งโรคในระบบอื่น เช่น สมองหรือหัวใจ เช่น FDOPA PET/CT ในโรค Parkinson’s disease
 
โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น10 โทร. 02-419-6195

 
อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท/ซีกี (PET/CT)
 1. สารเภสัชรังสี F18-FDG :
  ตรวจในโรคมะเร็งต่งๆ อหิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากมตลก มะเร็งไทรอยด
  Whole body 20,000 บาท
  Brain15,000 บาท 
   
 2. สารเภสัชรังสี F18-FDOPA
  Whole body 40,000 uาท
  Brain 40,000 บาท
   
 3. สารเสัชรังสี F18-PSMA สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  Whole body 24,000 บาท
   
 4. สารเภสัชรังสี GA-68 PSMA สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  Whole body38,5 00 บาท
   
 5. สารเภสัชรังสี Ga-68 DOTATATE
  Whole body 45,000 บาท
   
*รับรองผล 2 วันทำการ
 
สาขาวิชาเวชศาสตนิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสิริราช
อาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 10
โns.02-419-6195
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศิริราช
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศิริราช ปกส

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]