การบาดเจ็บข้อศอกซ้าย และวงสวิงที่ไม่ถูกต้อง

Jun 11, 2020 747

การบาดเจ็บข้อศอกซ้าย และวงสวิงที่ไม่ถูกต้อง

นักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บข้อศอกซ้ายรักษาไม่หายหรือรักษาหายแล้วไปตีกอล์ฟแล้วมีอาการปวดอีก สาเหตุที่ทำให้บาดเจ็บข้อศอกซ้าย นอกจากรักษาทางการแพทย์แล้ว อาจจะต้องพิจารณาสาเหตุเกิดจากวงสวิงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ที่พบบ่อยๆ คือ วงสวิงขณะกระทบลูก งอข้อศอกซ้ายขึ้น ที่เรียกว่า วงสวิงปีกไก่ Chicken winging
การวินิจฉัย ทำได้ง่าย โดยถ่ายวีดีโอ ทางด้านหนึ่งขณะที่หน้าไม้กระทบลูก (Impact) หรือหลังจากหน้าไม่กระทบลูกไปแล้ว (early follow-through)
ลากเส้นจากไหล่ซ้าย ผ่านข้อศอกซ้าย ข้อมือซ้ายจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน ถ้ามีการงอข้อศอกซ้าย เรียกมี Chicken winging

การบาดเจ็บข้อศอกซ้าย และวงสวิงที่ไม่ถูกต้อง

นักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บข้อศอกซ้ายรักษาไม่หายหรือรักษาหายแล้วไปตีกอล์ฟแล้วมีอาการปวดอีก สาเหตุที่ทำให้บาดเจ็บข้อศอกซ้าย นอกจากรักษาทางการแพทย์แล้ว อาจจะต้องพิจารณาสาเหตุเกิดจากวงสวิงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ที่พบบ่อยๆ คือ วงสวิงขณะกระทบลูก งอข้อศอกซ้ายขึ้น ที่เรียกว่า วงสวิงปีกไก่ Chicken winging 
การวินิจฉัย ทำได้ง่าย โดยถ่ายวีดีโอ ทางด้านหนึ่งขณะที่หน้าไม้กระทบลูก (Impact) หรือหลังจากหน้าไม่กระทบลูกไปแล้ว (early follow-through) 
ลากเส้นจากไหล่ซ้าย ผ่านข้อศอกซ้าย ข้อมือซ้ายจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน ถ้ามีการงอข้อศอกซ้าย เรียกมี Chicken wingingรูป วงสวิงที่ดี 
ลากเส้นจากไหล่ซ้ายผ่านข้อศอกซ้าย ข้อมือซ้ายจะเป็นเส้นตรงเดียวกันรูป Chicken winging ขณะ Impact
มีการงอที่ข้อศอกซ้าย รูป Chicken winging ขณะ early follow through
มีการงอที่ข้อศอกซ้าย 

สาเหตุของ Chicken winging
1. ในวงสวิงกอล์ฟที่ดีต้องมีการเคลื่อนไหวไหล่ซ้ายได้ดี และกล้ามเนื้อเหยียดแขนซ้ายต้องแข็งแรง ถ้าเอ็นหัวไหล่อักเสบข้อหัวไหล่ยึด หมุนไหล่ไม่ได้ หรือกล้ามเนื้อแขนซ้ายไม่แข็งแรง ขณะตีลูกลงมาจะทำให้เกิดการเกิดการงอข้อศอกได้

2. ลักษณะวงสวิงที่ผิด โดยการตีลงมาจากข้างบน ( Over the top ) ใช้มือขวาหรือไหล่ขวาลงมาก่อน แนวแรงจะทำให้การเคลื่อนไหวของหัวไม้ เป็นลักษณะจากนอกเข้าใน เมื่อใกล้ถึงจุดกระทบลูก จำเป็นต้องงอข้อศอกซ้าย หน้าไม้ถึงจะถูกลูก และเป็นลักษณะเฉือน ดึงหน้าไม้เปิดออก ทำให้ลูกเลี้ยวไปทางขวา และไม่ได้ระยะ 

การแก้ปัญหา
1. ฝึกยืนในท่าจรดไม้กอล์ฟ กางแขน 90 องศาคว่ำมือขนานกับพื้น งอข้อศอก 90 องศา แล้วหมุนแขนท่อนล่างขึ้นบน ไปทางด้านหลังให้มากที่สุด ค่อย ๆ เพิ่มจนแขนท่อนล่างนานกับแนวแกนลำตัว หรือหมุนเลยไปทางด้านหลังได้ (ค่อย ๆ บริหารเท่าที่ไม่ปวด) 
2. ฝึกบริหาร กล้ามเนื้อ เหยียดข้อศอกทั้ง ข้าง ( Triceps Diagonal chop ) ยืนในท่าจรดกอล์ฟ โดยมีสาย หรือแผ่นยางยืดผูกกับเสาในระดับสูงกว่าศีรษะเล็กน้อย ใช้มือทั้ง ข้าง จับยางยืด ในท่าแบคสวิง ดึงข้อศอก ทั้ง ข้างมาที่หน้าลำตัว ขณะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย แล้วเหยียดข้อศอกทั้ง ข้างออกให้เต็มที่ข้อมือซ้ายเหยียดตรง ข้อมือขวายังอยู่ในท่างอมาด้านหลังเล็กน้อย ดังรูปรูปที่ 2 Triceps Diagonal chop
อ้างอิง จากหลักสูตร Titleist Performance Institute Level Three Medical Professional Workshops

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com