Home : ความรู้สุขภาพ

กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ

กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ
ความมั่นคง (Stability) และการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟ (kinematics of golfers)


การตีลูกกอล์ฟได้แม่นยำทั้งระยะทิศทางอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยการควบคุม การเคลื่อนไหวของสะโพก และ ส่วนบนของลำตัว (ไหล่) ไม่ให้เคลื่อนออกไปจากแกนของการหมุนมากเกินไป ในขณะทำการสวิงหรือพยายามรักษามุมของกระดูกสันหลัง(Spine angle) ให้คงที่
Date: 11/06/2563 View: 793

กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ 
ความมั่นคง (Stability) และการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟ (kinematics of golfers)


การตีลูกกอล์ฟได้แม่นยำทั้งระยะทิศทางอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยการควบคุม การเคลื่อนไหวของสะโพก และ ส่วนบนของลำตัว (ไหล่) ไม่ให้เคลื่อนออกไปจากแกนของการหมุนมากเกินไป ในขณะทำการสวิงหรือพยายามรักษามุมของกระดูกสันหลัง(Spine angle) ให้คงที่

Fujimoto-kanatani (1995) ได้ ศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายในนักกอล์ฟอาชีพ พบว่าจุดสำคัญที่เหมือนกันคือ การรักษาการงอเข่าขวา และข้อสะโพกขวา ค่อนข้างจะมั่นคงในขณะทำแบคสวิง

Wang, Yan & String (2007) ได้ศึกษา การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนบน (C7) ในขณะทำดาวน์สวิงพบว่าการเคลื่อนไหวที่ออกไปจากแกนของการหมุนมีสัมพันธ์กับความแม่นยำขณะกระทบลูก (ยิ่งเคลื่อนไหวน้อยจะมีความแม่นยำมาก เคลื่อนไหวมากจะมีความแม่นยำลดน้อยลง) 

การศึกษาวิจัย ช่วยยืนยันวงสวิงของกอล์ฟควรจะมีแกนการหมุนที่มั่นคง (Stable rotational Oxis.)

John Hellstrom และคณะจากประเทศสวีเดนได้รายงานในการประชุมระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกอล์ฟ ครั้งที่ ปี 2008 (World Scientific Congress of golf V, Phoenix 2008) “เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคง (Stability) และการเคลื่อนไหวของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟ” โดยศึกษาในนักกอล์ฟชายระดับมัธยม 11 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี แต้มต่อ -0.4 ±1.8 นักกอล์ฟหญิง คน อายุเฉลี่ย 16 ปี แต้มต่อ -3.4 ±2.1

โดยมีการทดสอบความมั่นคงของช่วงล่างและลำตัวทุกคน หลังจากนั้นวัดการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขณะทำวงสวิง ครั้ง บันทึกค่าต่าง ๆ ทั้งในการทำแบคสวิง และดาวน์สวิง ดังนี้ 
สะโพกโย้ในแนวเดียวกับ Target line - แนวแกน x (Pelvic sway)
ลำตัวส่วนบนไหล่ โย้ในแนวเดียวกับ Target line - แนวแกน X (Upper torso sway)
สะโพกเคลื่อนหน้าหลัง ตั้งฉากกับ Target line - แนวแกน Y (Pelvic thrust)
ลำตัวส่วนบนไหล่เคลื่อนหน้าหลัง ตั้งฉากกับ Target line - แนวแกน Y (Upper torso thrust)
สะโพกยกสูงต่ำ – แนวแกน Z (Pelvic lift)
ลำตัวส่วนบนไหล่สูงต่ำ - แนวแกน Z (Upper torso lift)

การทดสอบความมั่นคง
Supine hip extrusion
นอนหงาย งอข้อสะโพก 90º
ค่อย ๆ ลดขาลงช้า ๆ (20º ต่อวินาที) มาที่พื้น
ขณะเดียวกันรักษากระดูกเชิงกรานไม่ให้เคลื่อน (ไม่ให้หลังแอ่น) 
ทดสอบโดยใช้มือสอดไปที่หลังบริเวณเข็มขัด ให้หลังกดอยู่บนมือตลอดเวลา 
ความมั่นคงดี สกอร์เท่ากับ ขา ข้างลงพร้อมกันมาที่พื้น
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ ลดขาลงได้ที่ละข้าง งอเข่า 20º
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ ลดขาลงที่ละข้าง งอเข่า 90º
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ ทำไม่ได้

One-Legged squat
ยืนขาข้างเดียวบนโต๊ะเตี้ย ๆ ค่อย ๆ นั่งงอเข่า (ขาที่ไม่ได้รับน้ำหนักชี้ไปข้างหน้า) ให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกับเท้า รักษาสะโพกไม่ให้เอียง ทำสลับข้าง

ความมั่นคงดี สกอร์เท่ากั[ นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยไม่ต้องมีที่เกาะ
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยมีที่เกาะที่ไม่แข็งแรง และขา ข้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักวางบนลูกบอลใหญ่
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยมีที่เกาะที่แข็งแรง และขา ข้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักวางบนเก้าอี้ที่แข็งแรง
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ ทำไม่ได้

Prone bridge
นอนคว่ำ ข้อศอกแขนท่อนล่างยันพื้น ให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับไหล่และยันเท้าทั้ง ข้างให้ขาและหลังอยู่ในแนวเดียวกันความมั่นคงดี สกอร์เท่ากับ จากรูปสามารถยกแขนและขาด้านตรงข้าม ออกไปตามแนวลำตัว ค้างไว้ 10 วินาที 
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ จากรูปสามารถยกขาได้อย่างเดียว 10 วินาที
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ สามารถทำท่าในรูปได้ 10 วินาที
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ ไม่สามารถที่จะรักษาขาและหลังให้อยู่ใน แนวเดียวกันได้

ผลการศึกษา พบว่า
ค่าความมั่นคงลดน้อยลง (สกอร์มีค่าสูง)ในการทดสอบท่า Prone bridge และท่า One-legged squat สัมพันธ์กับลำตัวส่วนบนเอียงห่างไปจากเป้าหมาย (Upper body Sway) ในขณะทำแบคสวิง
ค่าความมั่นคงลดน้อยลง (สกอร์มีค่าสูง) ในท่า One-legged squat และท่า Supine hip extrusion สัมพันธ์กับการหมุนข้อสะโพกที่มากเกินไป
การทดสอบความมั่นคงทั้ง ท่านี้ ช่วยเป็นข้อมูลในการฝึก ความมั่นคงของสะโพก ลำตัว และขา 

ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟ
นักกอล์ฟที่แบคสวิง ลำตัวส่วนบนเอียงห่างไปจากเป้าหมาย (Upper body Sway) ลองตรวจสอบท่า Prone bridge และท่า One-legged squat ว่าท่านมีความมั่นคงของลำตัว และขามากน้อยแค่ไหน ถ้าตรวจสอบแล้วความมั่นคงยังไม่ดีพอ ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ ท่านี้ในการบริหารให้แข็งแรง
นักกอล์ฟที่ทำแบคสวิงและมีการหมุนสะโพกมากเกินไป ควรฝึกทั้ง ท่าOne-legged squat และท่า Supine hip extrusion ให้มีความมั่นคง ของกล้ามเนื้อสะโพก และขาทั้ง ข้าง รวมทั้งการฝึกหมุนไหล่ลำตัวช่วงบนให้มากขึ้น
นักกอล์ฟที่สูงอายุหรือมาอาการปวดข้อเข่าความหลีกเลี่ยงการทดสอบหรือการบริหารท่า One-legged squat เนื่องจากมีแรงกดบนข้อเข่าสูงมากอาจจะทำให้ข้อเข่าอักเสบหรือเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นได้ ใช้การบริหารโดยการปั่นจักรยานหรือนั่งห้อยเท้าเหยียดเข่าออกโดยมีน้ำหนักถ่วงที่ข้อเท้า จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อเข่าได้

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com