Home /

แผนกเวชกรรมชันสูตร

Oct 10, 2020 309

บริการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ และการตรวจพิเศษกับสิ่งส่งตรวจเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการรักษา สถานที่
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1-3 และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร ดังนี้

ชั้น 1 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.00 น.
ชั้น 2 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 16.00 น.
ชั้น 3 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (พัก เวลา 12.00 – 13.00 น.)
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com