Home :

แผนกเวชกรรมชันสูตร

บริการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ และการตรวจพิเศษกับสิ่งส่งตรวจเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการรักษา สถานที่
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1-3 และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร ดังนี้

ชั้น 1 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.00 น.
ชั้น 2 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 16.00 น.
ชั้น 3 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (พัก เวลา 12.00 – 13.00 น.)
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 401
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com