Home :

แผนกผ่าตัด

ห้องผ่าตัด อยู่ที่ชั้น 5 อาคารราชเวชชาคาร สามารถให้บริการผ่าตัด/หัตถการในผู้ป่วยอายุ 12-80 ปี ตามนโยบายของคลินิกฯ และในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการผ่าตัดตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น. ซึ่งผู้ป่วยรายสุดท้ายต้องเริ่มผ่าตัดก่อนเวลา 18.00 น. ให้บริการได้วันละ 3 ห้องสำหรับหัตถการ/การผ่าตัดที่ใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia) โดยหัตถการ/การผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 30 นาที ในกรณีใช้การระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบจะให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ภายในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และการทำหัตถการ/ผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อน 14.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 3-6 ชั่วโมง ก่อนกลับบ้าน โดยใช้แบบประเมินอาการผู้ป่วยตามมาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรม เปิดให้บริการผ่าตัดห้อง OR1 ,OR2 และห้อง OR Minor โดยสามารถเปิดให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ในการผ่าตัดทางตาสามารถเปิดให้บริการผ่าตัดได้ 2 ห้อง มีห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด จำนวน 12 เตียงและมีห้องสอนสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติหลังผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง
Date: 10/10/2563 View: 649
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com