Home :

แผนกกุมารเวช

โดยเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 18.30 น.)
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 15.00 น.)
** หมายเหตุ : กรณีผู้รับบริการที่ไม่ได้นัดหมาย ขอความกรุณาโทรศัพท์สอบถามกับ Call Center ก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ในกรณีแพทย์งดตรวจฉุกเฉิน

02-308-7600 , 02-105-0345 ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร มีห้องตรวจ 6 ห้อง ห้องหัตถการ 1 ห้อง ห้องฝึกพัฒนาการ 1 ห้อง ห้องเด็กเล่น 1 ห้อง ห้องให้นม 1 ห้อง ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม 1 ห้อง
Date: 10/10/2563 View: 1,358
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Devel

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com