Home /

คลินิกโรคทางระบบประสาท

Nov 30, -0001 298

ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท ได้แก่
๐ CT Scan Brain ตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
๐ MRI Brain (ตรวจสมอง)
๐ MRI เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า
๐ MRA, MRV Brain ตรวจเส้นเลือดสมอง
๐ MRI Spine (ตรวจกระดูกสันหลัง)
๐ การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
๐ Nerve Conduction Study (ตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า)
๐ Electromyography (ตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า)
๐ Carotid Vertebral Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยอัลตราซาวด์)
๐ Transcranial Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์)
๐ Electroencephalography (ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง)
๐ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองที่ส่งผ่านจากเซลล์สมองของผู้ป่วยโดยใช้ Electrode รับสัญญาณบริเวณหนังศีรษะและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ โดยแพทย์ทางระบบประสาทเป็นผู้แปลผล แพทย์จะใช้ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประกอบกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยเพื่อแปลผลความผิดปกติทางสมอง ประเมินภาวะสมองตาย วินิจฉัยโรคลมชัก จำแนกชนิดของอาการชักและช่วยในการประเมินผลการรักษา รวมถึงเพื่อการพิจารณาการหยุดยากันชัก

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๐ Lumbar Puncture(ตรวจน้ำไขสันหลัง)
๐ Acupuncture (การฝังเข็ม)

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com