Home :

คลินิกโรคตา

คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธจึงได้วางแนวทางดูแลสุขภาพตา ให้มีขีดความสามารถ ในการให้การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการหรือรู้สึกถึงความผิดปกติ โดยยึดหลักว่า ยิ่งวินิจฉัยและรักษาโรคได้เร็วเท่าไหร่ ผลการรักษาก็ยิ่งดีเท่านั้น (Early detect, early treatment) โดยนอกจากจะมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคตา โดยเฉพาะแล้ว ยังร่วมมือประสานการทำงานกับอายุรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้ป่วยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับ การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีโรคทางกายอื่นๆ เพื่อให้ผลการรักษาไม่เฉพาะที่ตา แต่รวมทั้งร่างกายทั้งหมดออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย แต่ละรายด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ มีขีดความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการผ่าตัดและการใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโรคที่มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นเป็นหลัก

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 378
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]