Home :

ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารปลูกถ่ายตับ เป็นต้น

โดยมีแพทย์ชำนาญด้านผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุ โรคปอด ระบบทางเดินหายใจและด้านหัวใจเป็นหัวหน้าทีม มีระบบแพทย์เจ้าของไข้ร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง และมีแพทย์ประจำไอซียู ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับทีมพยาบาลที่มีความชำนาญ เฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตและผู้สูงอายุ โรคหัวใจและทรวงอก เคมีบำบัด โรคติดเชื้อ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีสหสาขาวิชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการร่วมดูแล

ลักษณะภายในห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยว มีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

เวลาเยี่ยม
ช่วงเช้า เวลา 09.00-16.00 น.
ช่วงเย็น เวลา 17.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 7 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 343
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]