Home /

คลินิกโรคอ้วนในเด็ก

Oct 10, 2020 236

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
ร่วมดูแล วินิจฉัย ให้คำปรึกษาและรักษาโดยทีมสหสาขา

กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น

(ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2

แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )

ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

ปัจจุบันหน่วยตรวจกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พบผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และโรคอ้วนจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินชีวิตในเรื่องการบริโภคอาหารมากเกินความต้องการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง หากเด็กโรคอ้วนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คุณภาพชีวิตด้อยลง และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ได้แก่ ระบบกระดูกและข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม และกลุ่มอาการเมตาบอลิก กุมารแพทย์จึงได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการบูรณาการคลินิกโรคอ้วนในเด็ก ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็กของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยทีมสหสาขามี กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา ร่วมดูแล ให้คำปรึกษา วินิจฉัย และรักษาเพื่อให้เด็กมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยที่เหมาะสม ปราศจากโรคและภาวะแทรกซ้อน เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ ร่วมดูแล วินิจฉัย ให้คำปรึกษาและรักษาโดยทีมสหสาขา กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น ) ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com