Home :

คลินิกพัฒนาการ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II (Denver II))

สำหรับเด็กทั่วไป อายุไม่เกิน 6 ปี

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )
แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น.
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 543
คลินิกพัฒนาการเด็ก พร้อมให้บริการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติด้านการพัฒนาการของเด็ก เช่น ความผิดปกติของสมอง กล้ามเนื้อต่าง ๆ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่พูดไม่ชัด หรือพูดเป็นคำได้ล่าช้ากว่าปกติ และรวมถึงปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม เช่น เด็กที่ก้าวร้าวรุนแรง โดยจะช่วยแก้ไขความผิดปกติด้านพัฒนาการ และกระตุ้นการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษเหล่านี้ ประเมินภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม นักแก้ไขการพูด และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาความผิดปกติและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามช่วงอายุอย่างสมวัย เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II (Denver II)) สำหรับเด็กทั่วไป อายุไม่เกิน 6 ปี ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น ) แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น. ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]