Home :

คลินิกกุมารเวชกรรม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กทางอายุรกรรม อายุ แรกเกิดถึง 15 ปี

ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
ให้คำแนะนำปรึกษาให้การเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของเด็กแต่ละวัย
เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
ผู้ป่วยเด็กทั่วไป
แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ 13.30-15.30 น.
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ให้บริการคลินิกพิเศษ -วันอังคาร , วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.00 น.– 20.00 น.
-วันเสาร์เวลา เวลา 08.00 น.–16.00 น.
-วันอาทิตย์เวลา 09.00 น.-12.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 377
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กทางอายุรกรรม อายุ แรกเกิดถึง 15 ปี ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน ให้คำแนะนำปรึกษาให้การเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของเด็กแต่ละวัย เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ผู้ป่วยเด็กทั่วไป แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ 13.30-15.30 น. ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ให้บริการคลินิกพิเศษ -วันอังคาร , วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.00 น.– 20.00 น. -วันเสาร์เวลา เวลา 08.00 น.–16.00 น. -วันอาทิตย์เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]