Home :

คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป
ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ให้บริการทำหัตถการฉีดยา ทำแผล เย็บแผล

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุ / อุบัติภัยหมู่

ให้บริการระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง

บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุน

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
ลำดับการให้บริการเป็นไปตามความเร่งด่วนของคนไข้ตามเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วย (ไม่มีคิว)

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 998
ข้อมูลทั่วไป ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้บริการทำหัตถการฉีดยา ทำแผล เย็บแผล ให้บริการกรณีอุบัติเหตุ / อุบัติภัยหมู่ ให้บริการระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุน ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ลำดับการให้บริการเป็นไปตามความเร่งด่วนของคนไข้ตามเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วย (ไม่มีคิว) ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com