Home /

งานรังสีเทคนิค

Oct 10, 2020 246

เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)
เอกซเรย์เคลื่อนที่ (PORTABLE X-RAY)
เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone mineral density)
เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAPHY)
อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาราชการ

อุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัย รวดเร็ว และเหมาะสมในการวินิจฉัยโรค เพื่อช่วยให้แพทย์ผู้รักษา สามารถค้นหาสาเหตุและวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียด และแม่นยำ งานรังสีเทคนิคของเรา ได้รวบรวมคณะรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ รวมทั้งทีมนักรังสีการแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ ทำให้การดูแล วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด ปัจจุบันงานรังสีเทคนิคได้ใช้ระบบสารสนเทศในการส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ไปยังห้องตรวจ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยได้รับการถ่ายเอกซเรย์เรียบร้อยแล้ว แพทย์สามารถเปิดดูภาพเอกซเรย์ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยภาพเอกซเรย์ และผลการตรวจทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในระบบ PACS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามผลการตรวจของแพทย์ผู้รักษา สามารถเรียกดูภาพเอกซเรย์ครั้งก่อน เพื่อเปรียบเทียบ ดูการลุกลามของโรค ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งขึ้น เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เอกซเรย์เคลื่อนที่ (PORTABLE X-RAY) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone mineral density) เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAPHY) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 16.00 น. คลินิคพิเศษ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ อุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com