Home :

งานเทคนิคการแพทย์

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
ผู้ป่วยทั่วไป วันราชการ เวลา 7.00 – 20.00 น.
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 468
เคมีคลินิก เป็นการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีในเลือดและสารน้ำต่างๆ ในร่างกายเช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เป็นต้น โลหิตวิทยา เป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นการตรวจสภาวะการติดเชื้อและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นต้น จุลชีววิทยา เป็นการตรวจหาเชื้อจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค เช่น การตรวจหาเชื้อก่อโรควัณโรคในเสมหะ การเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อก่อโรคจากอุจจาระและปัสสาวะ เป็นต้น จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา เป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร เช่น การตรวจตะกอนปัสสาวะ การตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ เป็นต้น ธนาคารเลือด เป็นการทดสอบหมู่โลหิต จัดหาโลหิต และส่วนประกอบของโลหิตที่เข้ากันได้ให้กับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ ผู้ป่วยทั่วไป วันราชการ เวลา 7.00 – 20.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com