Home :

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกแพทย์แผนไทย ชั้น 4

เวลาทำการ
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

คลินิกนอกเวลา
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 683
ข้อมูลทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ การหัตถบำบัด การใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ เช่น คอ บ่า ไหล่ หลังเป็นต้น ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต โรคกระดูกและข้อต่าง ๆ เช่น ข้อเข่าเสื่อม, กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, หัวไหล่ติด เป็นต้น ให้บริการตรวจทางเวชกรรมแผนไทยวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการจ่ายยาสมุนไพร คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถให้การตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันสุขภาพให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และสถานภาพตามมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ตามอาการ/กลุ่มอาการสำคัญดังต่อไปนี้ เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ การนวดไทยแบบราชสำนัก การนวดไทยแบบราชสำนักคือการตรวจประเมินการวินิจฉัยการบำบัดโรคการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการนวดพื้นฐานและจุดสัญญาณด้วยมือ การนวดไทยแบบราชสำนัก เป็นศาสตร์และศิลปะที่ถ่ายทอดเพื่อให้ความรู้ความสามารถในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อ , กระดูก , และส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ผู้นวดต้องมีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นรากฐาน ยาสมุนไพร ยาสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรับสมุนไพรตำรับจากหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชซึ่งได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยผ่านกรรมวิธีในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดยาสมุนไพรจึงไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งเจือปนต่างๆรวมถึงมีสารสำคัญตามปริมาณที่กำหนดของตัวยาจากสมุนไพรต่างๆ การอบไอน้ำสมุนไพร การอบสมุนไพร เป็นการอบไอน้ำร้อน มีการใส่สมุนไพรสด หรือแห้งหลายชนิดมาต้มให้เกิดไอน้ำขึ้นในกระโจม เพื่อการรักษา และฟื้นฟูโรค/อาการ ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ – ที่ตั้ง คลินิกแพทย์แผนไทย ชั้น 4 เวลาทำการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. คลินิกนอกเวลา วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]