Home :

คลินิกผู้สูงอายุ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
นัดหมายเท่านั้น

ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ

ที่ตั้ง
หน่วยตรวจผู้สูงอายุ ชั้น 1 ทางออกหน้าร้านเซเว่นฯ

เวลาทำการ
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.

วันอังคาร 8.00 – 16.00 น.

วันศุกร์ 08.00 16.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 528
ให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม ปัญหาในการเคลื่อนไหว โดยผู้สูงอายุอาจเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ยากขึ้น ปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดการประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ คัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome Screening) ประเมินสภาพสมองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน (Thai Mental State Examination : TMSE และ Mini-Mental State Examination: MMSE) ประเมินพุทฺธิปัญญาด้วยแบบประเมิน (Montreal Cognitive Assessment : MOCA) ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบประเมิน (Mini Nutritional Assessment : MNA) ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ นัดหมายเท่านั้น ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ ที่ตั้ง หน่วยตรวจผู้สูงอายุ ชั้น 1 ทางออกหน้าร้านเซเว่นฯ เวลาทำการ วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น. วันอังคาร 8.00 – 16.00 น. วันศุกร์ 08.00 16.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com