Home /

คลินิกผู้สูงอายุ

Oct 10, 2020 421

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
นัดหมายเท่านั้น

ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ

ที่ตั้ง
หน่วยตรวจผู้สูงอายุ ชั้น 1 ทางออกหน้าร้านเซเว่นฯ

เวลาทำการ
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.

วันอังคาร 8.00 – 16.00 น.

วันศุกร์ 08.00 16.00 น.

ให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม ปัญหาในการเคลื่อนไหว โดยผู้สูงอายุอาจเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ยากขึ้น ปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดการประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ คัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome Screening) ประเมินสภาพสมองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน (Thai Mental State Examination : TMSE และ Mini-Mental State Examination: MMSE) ประเมินพุทฺธิปัญญาด้วยแบบประเมิน (Montreal Cognitive Assessment : MOCA) ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบประเมิน (Mini Nutritional Assessment : MNA) ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ นัดหมายเท่านั้น ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ ที่ตั้ง หน่วยตรวจผู้สูงอายุ ชั้น 1 ทางออกหน้าร้านเซเว่นฯ เวลาทำการ วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น. วันอังคาร 8.00 – 16.00 น. วันศุกร์ 08.00 16.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com