Home /

คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

Oct 10, 2020 304

คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันพุธ เวลา 09 – 12.00 น. ให้บริการคลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมสภาวะของโรค และป้องกันโรคแทรกซ้อน

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง โรคอ้วน ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ให้บริการผ่านการนัดหมาย สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น. ที่ตั้ง คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันพุธ เวลา 09 – 12.00 น. ให้บริการคลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมสภาวะของโรค และป้องกันโรคแทรกซ้อน
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com