Home :

คลินิกปอด

คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์ *13:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจที่คลินิค ARI ชั้น1 คลินิคโรควัณโรค ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
Date: 10/10/2563 View: 287
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปอด และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพปอด เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy ) การตรวจสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function testing : PFT ) ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ให้บริการผ่านการนัดหมาย สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy ) การตรวจสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function testing : PFT ) ที่ตั้ง คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]