Home :

แผนกทันตกรรม

ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคฟัน และเหงือก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างครบวงจร
สามารถเข้ารัรบการบริการได้โดยไม่ต้องนัด หรือเพื่อความสะดวกของคนไข้ สามารถนัดไว้ตามวัน และเวลาที่สะดวกได้ ก่อนถึงวันนัด 1 วัน ผู้ช่วยทันตแพทย์ จะโทรศัพท์เพื่อยืนยันการนัดกับคนไข้อักครั้ง สอบถามคนไข้เรื่องสิทธิ์การเบิก หากสามารถเบิกได้ ให้ทันตแพทย์เขียนใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปประกอบการเบิกได้เลย และให้มีนัดติดตามทุก 6 เดือน

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น)

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตรวจเวลา 09.00-16.00 น.
โทร : 02-769-2053
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส T: 02 769 2000
Date: 10/10/2563 View: 295
ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคฟัน และเหงือก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างครบวงจร สามารถเข้ารัรบการบริการได้โดยไม่ต้องนัด หรือเพื่อความสะดวกของคนไข้ สามารถนัดไว้ตามวัน และเวลาที่สะดวกได้ ก่อนถึงวันนัด 1 วัน ผู้ช่วยทันตแพทย์ จะโทรศัพท์เพื่อยืนยันการนัดกับคนไข้อักครั้ง สอบถามคนไข้เรื่องสิทธิ์การเบิก หากสามารถเบิกได้ ให้ทันตแพทย์เขียนใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปประกอบการเบิกได้เลย และให้มีนัดติดตามทุก 6 เดือน สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น) วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนตรวจเวลา 09.00-16.00 น. โทร : 02-769-2053
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส

80 ถนน ซอย รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]