Home :

แผนกจิตเวช

ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคทางจิตเวช ภาวะความเครียด ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
การเข้ารับบริการ ติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา

สถานที่ตั้ง
คนไข้ประกันสังคม ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
คนไข้บัตรทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

วัน และเวลาทำการ
วันจันทร์-พฤหัส. เวลา 8.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส T: 02 769 2000
Date: 10/10/2563 View: 707
ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคทางจิตเวช ภาวะความเครียด ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การเข้ารับบริการ ติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา สถานที่ตั้ง คนไข้ประกันสังคม ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท คนไข้บัตรทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัน และเวลาทำการ วันจันทร์-พฤหัส. เวลา 8.00-16.00 น. วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์ โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส

80 ถนน ซอย รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]