Home :

แผนกผู้ป่วยนอก สาขาศัลยกรรม

ตรวจคัดกรองอาการ ให้การพยาบาลเบื้องต้นและสังเกตอาการให้ารพยาบาลรักษาแก่ผู้รับบริการกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม และผู้ป่วยี่แพทย์นัดติดตามอาการรักษาทั้งผู้ป่วยทั่วไป และส่งตัวต่อจากสหคลินิกในเครือข่าย

การเข้ารับบริการ
สำหรับคนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินสด สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 02 769 2000 ต่อ 1122-3
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส T: 02 769 2000
Date: 10/10/2563 View: 339
ตรวจคัดกรองอาการ ให้การพยาบาลเบื้องต้นและสังเกตอาการให้ารพยาบาลรักษาแก่ผู้รับบริการกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม และผู้ป่วยี่แพทย์นัดติดตามอาการรักษาทั้งผู้ป่วยทั่วไป และส่งตัวต่อจากสหคลินิกในเครือข่าย การเข้ารับบริการ สำหรับคนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินสด สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี สถานที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 769 2000 ต่อ 1122-3
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ปกส

80 ถนน ซอย รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]