Home :

บริการรักษาผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยโดยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไป ได้แก่ ไข้หวัด ท้องเสีย ได้รับบาดเจ็บ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล เช่น ภาวะซีดที่ต้องให้เลือด ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ต้องตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ และให้ยาปฏิชีวะนะ หรืออื่นๆ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิคุณลักษณะ ตามมาตรฐานระดับโลก JCI แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่ ตรวจ consult ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ได้แก่

แพทย์อายุรกรรมสมอง
แพทย์อายุรกรรมทั่วไป
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์นิติเวช
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 268
ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยโดยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไป ได้แก่ ไข้หวัด ท้องเสีย ได้รับบาดเจ็บ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล เช่น ภาวะซีดที่ต้องให้เลือด ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ต้องตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ และให้ยาปฏิชีวะนะ หรืออื่นๆ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิคุณลักษณะ ตามมาตรฐานระดับโลก JCI แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่ ตรวจ consult ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ได้แก่ แพทย์อายุรกรรมสมอง แพทย์อายุรกรรมทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์นิติเวช
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

27 ซอย สุขุมวิท 68 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com