Home :

ศูนย์ดูแลแบบรายวัน

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ บริการดูแลเฉพาะรายในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาพิเศษ จุดประสงค์ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุและพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเฉพาะรายบุคคล เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน โดยคำนึงถึงการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ
Date: 10/10/2563 View: 340
บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ บริการดูแลเฉพาะรายในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาพิเศษ จุดประสงค์ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุและพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเฉพาะรายบุคคล เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน โดยคำนึงถึงการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

27 ซอย สุขุมวิท 68 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]