Home :

กายภาพบำบัด

ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ของทีมสหวิชาชีพ ด้วยการเให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุุ
Date: 10/10/2563 View: 239
ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ของทีมสหวิชาชีพ ด้วยการเให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุุ
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

27 ซอย สุขุมวิท 68 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]