Home :

บริการตรวจรักษาพยาบาลที่บ้าน

เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางรายอาจยังคงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแล รักษาพยาบาล ต่อเนื่อง หรืออาจมีอุปกรณ์ ท่อต่างๆเช่น สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหารทางสายยางติดตัวกลับมาด้วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลและการเปลี่ยนสาย ทำหัตถการต่างๆต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์เมื่อจำเป็น

ทางกล้วยน้ำไทโฮมแคร์ จัดบริการที่บ้านขึ้นเพื่อความสะดวก โดยจะมีแพทย์ พยาบาลไปให้บริการแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ดต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว โคยทางโรงพยาบาลให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI Home care เพราะแม้แต่บริการที่บ้าน เราถือว่าผู้ป่วยต้องได้รับความปลอดภัยและคุณภาพอย่างดีที่สุด
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 576
เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางรายอาจยังคงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแล รักษาพยาบาล ต่อเนื่อง หรืออาจมีอุปกรณ์ ท่อต่างๆเช่น สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหารทางสายยางติดตัวกลับมาด้วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลและการเปลี่ยนสาย ทำหัตถการต่างๆต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์เมื่อจำเป็น ทางกล้วยน้ำไทโฮมแคร์ จัดบริการที่บ้านขึ้นเพื่อความสะดวก โดยจะมีแพทย์ พยาบาลไปให้บริการแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ดต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว โคยทางโรงพยาบาลให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI Home care เพราะแม้แต่บริการที่บ้าน เราถือว่าผู้ป่วยต้องได้รับความปลอดภัยและคุณภาพอย่างดีที่สุด
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

27 ซอย สุขุมวิท 68 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com