ทำอย่างไรจะป้องกันโรคทางสมองได้

Jun 11, 2020 469

โรค อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นอาการเตือน โรคทางสมองเสื่อม มักมีอาการ เช่น ลืมแว่นตา ลืมว่าปิดประตูบ้านแล้วหรือยัง ลืมชื่อคนรู้จัก คล้ายๆความจำเสื่อม ความจำเสื่อมและอาการหลงลืมที่ไม่รุนแรง ร้อยละ 30 ของคนเหล่านี้จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อม สาเหตุของอาการหลงลืม

ทำอย่างไรจะป้องกันโรคทางสมองได้

                                                                               นพ.สามารถ  นิธินันทน์

                                                         อายุรแพทย์โรคระบบประสาทวิทยา รพ.วิภาวดี


     โรคอัลไซเมอร์  เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป    เป็นอาการเตือน โรคทางสมองเสื่อม  มักมีอาการ เช่น  ลืมแว่นตา   ลืมว่าปิดประตูบ้านแล้วหรือยัง  ลืมชื่อคนรู้จัก  คล้ายๆความจำเสื่อม  ความจำเสื่อมและอาการหลงลืมที่ไม่รุนแรง  ร้อยละ 30 ของคนเหล่านี้จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อม สาเหตุของอาการหลงลืม          -  สมาธิสั้น มักพบในผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันเป็นประเภท “ ได้หน้า ลืมหลัง”

          -  มีความวิตกกังวลที่มากเกินไปจนทำให้นอนไม่หลับ และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้ง  ทำให้สมองเกิดอาการล้า  จึงมีอาการหลงลืม

         -  ภาวะซึมเศร้า จากการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรัก  ไม่มีงานทำ  ภาระหนี้สิน  หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง   อุบัติเหตุทางสมอง  รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น


สาเหตุของโรคสมองเสื่อม มีดังนี้

          -  โรคอัลไซเมอร์

          -  โรคหลอดเลือดสมอง

          -  โรคอัลไซเมอร์ ร่วมกับ โรคหลอดเลือดสมอง

          -  โรคพาร์กิสัน 

          -  อุบัติเหตุทางสมอง


อาการเตือนโรคอัลไซเมอร์  

          -  การคิดคำนวนเริ่มช้าลง

          -  บริหารงานที่ผิดพลาดบ่อยขึ้น

          -  อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

          -  ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งของเครื่องใช้บางชนิดที่มีเทคโนโลยี

              ใหม่ๆ

       -   พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หลีกหนีตัวเองจากสังคม


ปัจจัยเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์  

        -  น้ำหนักลด  ความดันโลหิตสูง  เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

        -   โรคเบาหวาน  ไขมันคลอเรสเตอรอลสูงและไขมันชนิดความหนาแน่นต่ำ

           -    การรับประทานอาหาร  ฮอร์โมนและการออกกำลังกาย

           -    ขาดวิตามินบี 12

                 ฯลฯ 


วิธีการป้องกัน

           -    ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ได้

           -   ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

           -   เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

           -   นั่งสมาธิ

           -  ดูแลและควบคุมในเรื่องของอารมณ์

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com