Home : ความรู้สุขภาพ

เกี่ยวกับ RSV

ใน สหรัฐฯ มีรายงานเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลด้วยอาการ broncholitis และ pneumonia ด้วยสาเหตุจาก RSV ราวปีละหนึ่งแสนราย
Date: 11/06/2563 View: 712

ใน สหรัฐฯ มีรายงานเด็กอายุต่ำกว่า ขวบ เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลด้วยอาการ broncholitis และ pneumonia ด้วยสาเหตุจาก RSV ราวปีละหนึ่งแสนราย (Collins P., Chanock R., Murphy B. Fields Virology. Fourth Edition. Volume 

1. Chapter 45 – Respiratory Syncytial Virus. Lippincot Williams and Wilkins. (2001)) และ RSV ยังทำให้เด็กอายุต่ำกว่า ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อายุน้อยกว่า ขวบ เสียชีวิตมากที่สุด (Thompson, W et al. Mortality 
Associated With the Influenza and Respiratory Syncytial Virus in the United States.
JAMA, January 8, 2003 – Vol 289, No. 2.) และยังเป็นสาเหตุหลักของ nosocomial illness ในเด็กที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นๆ ด้วย 
(Macartney K. et al. Nosocomial Respiratory Syncytial Virus Infections:
 The cost-Effectiveness and Cost-Benefit of Infection Control. 
Pediatrics Vol. 106 No. 3 Sept. 2000, pp 520-526.) 

โดยครึ่งหนึ่งของเด็กทารกจะติดเชื้อในระหว่างขวบปีแรก และที่เหลือจะติดเชื้อภายในอายุไม่เกิน ขวบ มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่นมีน้ำมูก ไอ และไข้ต่ำๆ แต่อาการที่ติดเชื้อรุนแรงได้แก่
difficult or rapid breathing, wheezing, irritability and restlessness and poor appetite ซึ่งจะพบในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่อายุต่ำกว่า อาทิตย์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด หัวใจ หรือระบบภูมิคุ้มกัน (Child and Youth Health;
Respiratory Syncytial Virus (RSV); http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopic Details.
aspx?p=114&np=303&id=1997) 

ระยะฟักตัว 2 – 8 วัน ส่วนใหญ่ 4 – 6 วัน (Respiratory Syncytial Virus: Clinical Manifestations.
Red Book: 2003 Report of the committee on Infectious Diseases, 26th ed., 2003,
pp. 523. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics) เด็กปกติจะหายเองได้ภายใน 8 – 15 วัน
 การติดต่อจะแพร่เชื้อทาง respiratory secretions จากผู้ป่วยหรือ พื้นผิววัตถุต่างๆ ที่ปนเปื้อน (Respiratory Syncytial Virus:
 Clinical features. CDC January 21, 2005, et al. http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/
revb/respiratory/ rsvfeat/htm (accessed 1/16/06)

การรักษาจะดูตามอาการ เช่น assure proper hydration, monitor and treat fever, and manage nasal 
congestion conservatively หากมีอาการ brocholitis ควรรักษาเพื่อ relieve respiratory distress, 
alleviate airway obstruction and improve oxygen level เพิ่มเติม (Polak, Mark,
 M.D. Respiratory Syncytial Virus (RSV): Overview, Treatment, and Prevention 
Strategies, Posted 4/13/2004, W.B. Saunders; http://www.medscape.com/viewarticke
/472399_print (accessed 5/20/06)

การติดเชื้อพบได้ตลอดปี แต่พบบ่อยช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีวิธีป้องกันคือ ล้างมือทุกครั้งก่อนอุ้มหรือจับตัวเด็ก และก่อนรับประทานอาหาร ไม่พาเด็กไปในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงคนเป็นหวัด
  ไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ทำความสะอาดของเล่นบ่อยๆ หลีกเลี่ยงผู้ที่สูบบุหรี่ (RSV (Respiratory Syncytial Virus):
 A guide for parents, Channing L. Bete Co., SSP01-051/63571, 2000, pp. 2. South 
Deerfiels, MA, 61005D-08-1)

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ตรวจสุขภาพคู่รัก
ราคา 4,100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com