Home :

แผนกอายุรกรรม

แผนกตรวจโรคทั่วไป รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4265-6
Date: 10/10/2563 View: 503
คลินิกอายุรกรรม รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด, โรคติดเชื้อ, โรคไต, โรคหัวใจทั้งหลาย ซึ่งว้นแต่เกิดจากอายุรศาสตร์หรือตามวัย การรักษาของเราเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ โรงพยาบาลชลประทานได้รับการไว้วางใจจากผู้มารับบริการด้วยดีเสมอมา โดยแผนกอายุรกรรมของเราให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง การบริการและการรักษา (Our Services) อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematiology) อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infections) อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology) อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine) อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง (Skin) ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies) ห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน 6 ห้อง ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1 ห้อง เครื่องวัดสัญญาณชีพ Digital พร้อมการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่สมัย ห้องตรวจผิวหนังพร้อมอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4265-6
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]