Home /

แผนกศัลยกรรม

Oct 10, 2020 320

แผนกศัลยกรรม ให้บริการด้านการศัลยกรรมเพื่อรักษาโดยเฉพาะ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมต่างๆ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4355

คลินิกศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ พร้อมให้บริการ ด้านการศัลยกรรมเพื่อรักษาโดยเฉพาะ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมต่างๆ เช่น ศัลยกรรมด้านสมอง ศัลยกรรมช่องท้อง ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ หรือศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งโรคที่ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการทำผ่าตัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้รับบริการ การบริการและการรักษา (Our Services) ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทั่วไปต่างๆ ได้แก่ บาดแผลต่างๆ แผลแตก แผลถลอก บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลฝีหนองต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถการ ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมสมอง และระบบประสาท เช่น โรคเนื้องอกในสมอง โรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติ โรคฝีในสมอง อุบัติเหตุที่ศีรษะ โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ต้องทำผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทรวงอกและช่องท้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี โรคไส้เลื่อน โรคเนื้องอกของเต้านม เนื้องอกในลำไส้ โรคลำไส้อุดตัน โรคไส้ติ่งอักเสบ ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต เนื้องอกในต่อมลูกหมาก ปัสสาวะเป็นเลือด มีเงื้อนอกในกระเพาะปัสสาวะ วินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง การทำหมันชาย ศัลยกรรมตกแต่งต่างๆ เช่น เสริมจมูก (Rhinoplasty) ตกแต่งหนังตาบน ทำตาสองชั้น (Upper Blephaplasty) ตกแต่งแก้ไขแผลเป็น (Scar Revision) ดึงหน้า (Face Lift) แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และอื่นๆ แก้ไขความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและขากรรไกรจากอุบัติเหตุ เส้นเลือดขอดที่ขา ให้บริการกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้ กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และโรคนิ่้วต่างๆ กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ไส้เลื่อน ไส้ติ่งอักเสบ ริดสีดวงทวารและฝีต่างๆ กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง ได้แก่ เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง และเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุต่างๆ กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ เส้นเลือดขอดที่ขา รอยแผลเป็นต่างๆ แผลไฟไหม้ และเสริมความงามต่างๆ เช่น เสริมจมูก ตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง เช่นการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีบาดแผล การทำหัตถการต่างๆ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4355
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลนครพัฒน์
โรงพยาบาลนครพัฒน์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com