Home :

แผนกโสต ศอ นาสิก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4318
Date: 10/10/2563 View: 743
แผนกโสต ศอ นาสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีเป้าหมายให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษาปัญหา เช่น หู โรคของหู หูอื้อ , มีเสียงผิดปกติในหู , ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง , ตรวจระบบการทรงตัว , หู อักเสบ โรคหูน้ำหนวก , การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง , การได้ยินเสื่อม , สิ่งแปลกปลอมในหู คอ เสียงแหบ , เจ็บในลำคอ , แผลในคอเรื้อรัง จมูก นอนกรน , ผนังกั้นจมูกคด , ภูมิแพ้ ไซนัส , ริดสีดวงจมูก , การผ่าตัดไซนัส / ริดสีดวงจมูก เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4318
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]