Home /

แผนกกุมารเวชกรรม

Oct 10, 2020 479

ให้บริการตรวจ รักษา ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เวลาทำการ (ในเวลา): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4800,4801,4802

การบริการและการรักษา (Our Services) คลินิกตรวจโรคทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ คลินิกเด็ก 1 เดือน ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด 1 เดือน คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม / เผื่อเลือก คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเมื่อกลับบ้าน คลินิกเด็กนอกเวลาราชการ ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป คลินิกรักษ์สุขภาพ ตรวจรักษาเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV คลินิกกุมารแพทย์เฉพาะทาง และบริการตรวจพิเศษที่หลากหลายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่องกล้องหลอดลมและระบบทางเดินหายใจ การทดสอบผิวหนัง การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น การตรวจประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ เวลาทำการ (ในเวลา): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4800,4801,4802
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com