Home :

แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา

ให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคสตรี เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4850,4851,4852
Date: 10/10/2563 View: 3,384
สูติ - นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 6 ท่าน และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบาย การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย 1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี ส่องกล้อง Colposcope , ตัดชื้นเนื้อ , LEEP 2. รักษาโรคของสตรี สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ปวดท้องน้อย โรคจากเพศสัมพันธ์ ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด 3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล นอกจากนี้ โรงพยาบาลชลประทานยังได้รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้ ก่อนตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตร การตรวจก่อนสมรส ระหว่างตั้งครรภ์ ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหา โรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง - การทำอัลตราซาวด์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ - ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม - เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม - ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด การคลอดบุตร ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง หลังคลอด ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มัปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน เมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ คลินิกวัยทอง ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4850,4851,4852
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]