× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากร สถานที่ตั้ง : อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1610

แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม และเครื่องมือทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ การบริการและการรักษา (Our Services) งานทันตกรรมทั่วไป งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ทันตกรรมรากเทียม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล รักษาคลองรากฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน ขั้นตอนการให้บริการ ในเวลาราชการติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 06.00 -11.00 น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 13.00 - 16.00 น. - หลัง 16.00 น. ติดต่อห้องเวชระเบียนอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) วันเสาร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องทันตกรรม ชั้น 6 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 07.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยนัดที่มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม หมายเหตุ (เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 -20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.) สถานที่ตั้ง : อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1610
ข้อมูล/ภาพจาก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง