Home /

แผนกทันตกรรม

Oct 10, 2020 703

ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากร สถานที่ตั้ง : อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1610

แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม และเครื่องมือทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ การบริการและการรักษา (Our Services) งานทันตกรรมทั่วไป งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ทันตกรรมรากเทียม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล รักษาคลองรากฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน ขั้นตอนการให้บริการ ในเวลาราชการติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 06.00 -11.00 น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 13.00 - 16.00 น. - หลัง 16.00 น. ติดต่อห้องเวชระเบียนอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) วันเสาร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องทันตกรรม ชั้น 6 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 07.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยนัดที่มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม หมายเหตุ (เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 -20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.) สถานที่ตั้ง : อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1610
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โรงพยาบาลนครพัฒน์
โรงพยาบาลนครพัฒน์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com