Home /

ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ

Oct 10, 2020 255

ให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check Up และการตรวจคัดกรอง Screening Program ต่างๆ เวลาทำการ (ในเวลา) : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.30 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 น.
เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือโทรสอบถามได้

สถานที่ตั้ง : คลินิกปัญญาภิรมย์ (อาคารผู้ป่วย 80 ปี)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1236

ขอบเขตการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรอง แพทย์ลงตรวจทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 – 12.00 น. (สูติแพทย์ลงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉพาะวันอังคาร) เกณฑ์การรับตรวจสุขภาพ 1. บุคคลทั่วไป อายุ 18 - 80 ปี 2. ช่วยเหลือตัวเองได้ดี เดินได้ปกติ 3. กรณีวันที่นัดตรวจ วัด SBP มากกว่าหรือเท่า 180 ขึ้นไป 2 ครั้ง จะงดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพจะโทรประสานรถ refer มารับไปส่งที่ห้องฉุกเฉิน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Check Up Program) โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervix Cancer Screening) โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening) โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer Screening) โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งบุรุษ โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Proatate Cancer Screening) โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Liver Cancer Screening) โปรแกรมตรวจความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร โปรแกรมตรวจความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร (The Honeymoon Package) project เวลาทำการ (ในเวลา) : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.30 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 น. เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือโทรสอบถามได้ สถานที่ตั้ง : คลินิกปัญญาภิรมย์ (อาคารผู้ป่วย 80 ปี) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1236
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com