Home /

คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Oct 10, 2020 237

ให้บริการการนวดแผนไทย การอบไอน้ำสมุนไพร การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดจองนวด ได้ที่ หน่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

***หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วย 80 ปี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1050 , 1051

ขอบเขตการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การนวดแผนไทย เป็นการนวดเพื่อบำบัดโรคต่างๆ ซึ่งให้ประโยชน์ต่างๆกับร่างกาย ดังนี้ ลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้แข็งแรง ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกาย ลดการติดขัดของข้อต่อกระดูก ตารางรอบการนวด (ในเวลา) : ช่วงเช้า รอบ 08.00 – 09.00 น. รอบ 09.20 – 10.20 น. รอบ 10.30 – 11.30 น. ตารางรอบการนวด (นอกเวลา) : รอบ 17.00 – 18.00 น. รอบ 18.00 – 19.00 น. การอบไอน้ำสมุนไพร สำหรับการบำบัดรักษาโรคหอบ หืด ภูมิแพ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาตและการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ประกอบด้วย การนวดและประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการอบไอน้ำสมุนไพร ลำดับที่ 1-3 สิทธิรัฐวิสาหกิจเบิกได้ตามสิทธิ การฝังเข็ม โดยกลุ่มอาการ/โรคที่รักษาด้วยการฝังเข็ม ดังนี้ ปวดกล้ามเนื้อ (Myalgia) ปวดศีรษะ (Headache, Migraine) ปวดบ่า ปวดสะบัก (Upper back pain) ปวดหลัง (Back pain) ปวดข้อศอก (Tennis elbow) นิ้วล็อค (Trigger finger) ปวดข้อมือ (Stiffness of wrist) ตะคริวน่อง (Calf cramp) ข้อเท้าแพลง (Ankle sprain) ปวดส้นเท้า (Plantar fasciitis) อัมพฤกษ์ , อัมพาต (Paraplegia, Hemiplegia) กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness) การครอบแก้ว เพื่อการบำบัดอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตารางการนัดฝังเข็มและครอบแก้ว วันจันทร์ : บ่าย (เวลา 13.00 – 16.00 น.) วันอังคาร : เช้า (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วันพฤหัส : บ่าย (เวลา 13.00 – 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดจองนวด ได้ที่ หน่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ***หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วย 80 ปี เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1050 , 1051
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com