Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

ในภาวะปัจจุบัน ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา เร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม หากแต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปโดยปริยาย และเกิดความเคยชินกับ ภัยคุกคามสุขภาพของเราต่างๆ จะเห็นได้ว่า สุขภาพของคนในปัจจุบัน ไม่ดีเท่าคนในสมัยก่อน และ ขาดความสมดุลของชีวิต ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยลบต่อสุขภาพของเราทั้งสิ้น

Update: 11/06/2563 View: 1,144

          ในภาวะปัจจุบัน ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา เร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม หากแต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปโดยปริยาย และเกิดความเคยชินกับ ภัยคุกคามสุขภาพของเราต่างๆ จะเห็นได้ว่า สุขภาพของคนในปัจจุบัน ไม่ดีเท่าคนในสมัยก่อน   และขาดความสมดุลของชีวิต   ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยลบต่อสุขภาพของเราทั้งสิ้น 

การตรวจสุขภาพประจำปี ก็เหมือนการสำรวจว่าร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือความบกพร่องตรงจุดไหน เพื่อจะได้แก้ไข หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา อีกทั้ง ยังถือว่าเป็นการให้รางวัลแก่ร่างกายของเรา มีหลายท่านกล่าวว่า “รถซ่อมได้ แต่ชีวิตคนเราซ่อมไม่ได้” คำพูดนี้จริงส่วนหนึ่ง หากแต่สุขภาพของเราก็เช่นเดียวกับรถ หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี        การตรวจสุขภาพนั้นหลายท่านเข้าใจว่าจะมาตรวจเมื่อไร เวลาใดก็ได้ หากแต่ความจริงแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกบางประการ ที่ท่านควรทราบก่อนเดินทางมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

     • งดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-10 ชั่วโมง

     • น้ำเปล่าและยาประจำตัว สามารถรับประทานได้ ก่อนมาตรวจสุขภาพ

     • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งพยาบาล ก่อนรับการตรวจ

     • ไม่ควรสูบบุหรี่ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงเกินจากปกติของท่าน

    • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ

    • ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ 24- 48 ชั่วโมง

    • หากรับประทานยาประจำ (รวมถึงอาหารเสริมบางชนิด) อยู่ ควรแจ้ง แพทย์ก่อนตรวจสุขภาพ เพราะยาและอาหารเสริมบางชนิด มีผลต่อ ผลการตรวจเลือด, ผลการตรวจปัสสาวะ หรือ ผลการตรวจอุจจาระ

   • ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยง ที่จำเป็นต้องรับประทานมื้อใหญ่ (Big Meal) ก่อนมาตรวจสุขภาพ 48 – 72 ชั่วโมง (2-3 วัน)

  • หากมีการตรวจการได้ยิน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง (ไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักร หรือ ดิสโก้เทค หรือแหล่งของเสียงดังอื่นๆที่ มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล) อย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนมารับการตรวจการได้ยิน

 

 • ในกรณีที่ท่านมีการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด 

     ท่านควรงดอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ

    ห้ามออกกำลังกายก่อนมาตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

    ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ สบายๆ และหาก

    ท่านใช้ยาขยายหลอดลม ควรหยุดยาขยายหลบอดลมก่อนรับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  (ให้นำยาประจำตัวมาด้วย เพื่อใช้หลังตรวจเสร็จ)

    ยาพ่นขยายหลอดลม งด 6-8 ชั่วโมง

    ยากินขยายหลอดลม งด 12 ชั่วโมง

    ยากินขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว งด 24 ชั่วโมง


หมายเหตุ   หากมีการนัดการตรวจกระเพาะอาหาร  ให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนมาพบแพทย์  อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)